Vormgegeven magazines en kranten

- Wordt Vervolgd, Magazine van
  Amnesty International

- Z, daklozenkrant

- Tracer, personeelsblad VUmc

- Indrukken, personeelsblad GGZ ingeest

- Nierstichting Magazine

- Hartstichting Magazine

- Zens, periodiek Thuiszorg

- Omslagen Tijdschrift voor
   Mediageschiedenis